Friday, October 09, 2009

RR: The Order for Making Holy Water

For future reference in our discussion, I here post the ritual for making Holy Water from the Roman Ritual. (This edition 1898, editio sexta post typicam as I do not have more recent ones available presently.) I will provide a translation later.ORDO AD FACIENDAM
AQUAM BENEDICTAM.Diebus Dominicis, et quandocumque opus fuerit, praeparato sale et aqua munda benedicenda in ecclesia, vel in sacristia, Sacerdos superpelliceo, et stola violacea indutus, primo dicit:

V. Adjutórium nostrum in nómine Dómini.
V. Qui fecit coelum et terram.

2. Deinde absolute incipit Exorcismum salis.

Exorcízo te, creatúra salis, per Deum + vivum, per Deum + verum, per Deum + sanctum, per Deum, qui te per Eliséum Prophétam in aquam mitti jussit, ut sanarétur sterílitas aquae: ut efficiáris sal exorcizátum in salútem credéntium; et sis ómnibus suméntibus te sánitas ánimae et córporis: et effúgiat, atque discédat a loco, in quo aspérsum fúeris, omnis phantásia, et nequítia, vel versútia diabólicae fraudis, omnísque spíritus immúndus, adjurátus per eum, qui ventúrus est judicáre vivos et mórtuos, et saéculum per ignem.
R. Amen.

Oremus.

Imménsam cleméntiam tuam, omnípotens aetérne Deum, humíliter implorámus, ut hanc creatúram salis, quam in usum géneris humáni tribuísti, bene|dícere, et sancti+ficáre tua pietáte dignéris: ut sit ómnibus suméntibus salus mentis et córporis; et quidquid ex eo tactum, vel respérsum fúerit, cáreat omni immundítia, omníque impugnatióne spirituális nequítiae. Per Dóminum nostrum.
R. Amen.

Exorcismus aquae, et dicitur absolute.

Exorcízo te creatúra aquae, in nómine Dei Patris + omnipoténtis, in nómine Jesu + Christi Fílii ejus Dómini nostri, et in virtúte Spíritus + sancti: ut fias aqua exorcizáta ad effugándam omnem potestátem inimíci, et ipsum inimícum eradicáre et explantáre váleas cum ángelis suis apostáticis, per virtútem ejúsdem Dómini nostri Jesu Christi: qui ventúrus est judicáre vivos et mórtuos, et saéculum per ignem.
R. Amen.

Oremus.
Deus, qui ad salútem humáni géneris, máxima quaeque sacraménta in aquárum substántia condidísti: adésto propítius invocatiónibus nostris, et eleménto huic multímodis purificatiónibus praeparáto, virtútem tuae bene+dictiónis infúnde: ut creatúre tua mystériis tuis sérviens, ad abigéndos daétmones, morbósque pelléndos divínae grátiae sumat efféctum, ut quidquid in dómibus, vel in locis fidélium, haec unda respérserit, cáreat omni immundítia, liberétur a noxa: non illic resídeat spíritus péstilens, non aura corrúmpens: discédant omnes insídae laténtis inimíci, et si quid est, quod aut incolumitáti habitántium ínvidet, aut quiéti, aspersióne hujus aquae effúgiat; ut salúbritas per invocatiónnem sancti tui nóminis expetíta, ab ómnibus sit inpugnatiónibus defénsa. Per Dóminum nostrum.
R. Amen.

3. His ter mittat sal in aquam in modum crucis, dicendo semel:

Commíxtio salis et Aquae páriter fiat, in nómine Pa+tris, et Fí+lii, et Spíritus + sancti.
R. Amen.

V. Dóminus vobíscum.
R. Et cum spíritu tuo.
Oremus.
Deus invíctae virtútis auctor, et insuperábilis impérii Rex, ac semper magníficus triuphátor: qui advérsae dominatiónis vires réprimis: qui inimíci rugiéntis saevítiam súperas: qui hostíles nequítias poténter expúgnas: te, Dómine, treméntes et súpplices deprecámur, ac pétimus: ut hanc creatúram salis et aquae dignánter aspícias, benígnus illústres, pietátis tuae rore sanctífices; ut ubicumque fúerit aspérsa, per invocatiónem sancti nóminis tui, omnis infestátio immúndi spíritus abígatur: terrórque venenósi serpéntis procul pellátur: et praeséntia sancti Spíritus nobis misericórdiam tuam poscéntibus, ubique adesse dignétur. Per Dóminum nostru Jesum Christum Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte ejúsdem Spíritus sancti Deus, per ómnia saécula saeculórum.
R. Amen.

4. Post benedictionem aquae Sacerdos Dominicis diebus antequam incipiat Missam, aspergit Altare, deinde se, et ministros, ac populum, prout in Missali praescribitur.

5. Postea Christifideles possunt de ista aqua benedicta in vasculis suis accipere, et secum deferre ad aspergendos aegros, domos, agros, vineas, et alia, et ad eam habendam in cubiculis suis, ut ea quotidie et saepius aspergi possint.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home